חלק מהתכנים באתר ניתנים לצפייה למשתמשים רשומים בלבד. מי שכבר נרשם/ה יכול/ה להיכנס לאתר (LOGIN) באמצעות האימייל (דוא"ל) והסיסמא, דרך דף הבית, בדיוק מתחת ל"תפריט". פרטי הכניסה לאתר נשלחים אוטומטית למייל שלך מייד לאחר רישומך לאתר.

בכל דפי אתר זה כיתוב בצבע אדום או ירוק מכיל קישור (לינק)

אם בפאב שתית "דרינק" - לא תנהג, גם לא ל"שרינק" :)

אם לא מזמן שתית "דרינק" - רק באינטרנט "תנהג" - תלחץ על לינק, בלי פרוות "מינק". לחשוב באנגלית זה "ט'ינק". וורוד באנגלית זה "פינק". כיור באנגלית זה "סינק". דיו באנגלית זה "אינק". אבץ באנגלית זה "זִינְק" :)

אם שתית "דרינק" קטן - על נהיגה אין משא ומתן :) שתית "דרינק" קטן? בגופך זורם "דלק 95 אוקטן" :)

בערבות הנגב מיילל התן, וגונב את כל פירות הבוסתן - לכן לא תנהג בכביש, אם שתית "דרינק" קטן :)

גם אם ה"דרינק" נשאר "ננס" ולא ממש גדל - מנהיגה בכביש מייד תחדל :)

שתית "דרינק" במועדון - במכונית אינך אדון :) שתית "דרינק" במסיבה - לנהוג עכשיו אין שום סיבה :)

שתית "דרינק" במסיבה - לנהיגה אין שום סיבה :) שתית "דרינק" במסיבה - נהג אחר אותך גיבה :)

דמך מלא באלכוהול - לנהוג עכשיו אינך יכול :) דמך מלא באלכוהול - יש אוטובוס ממש בזול :)

דמך מלא באלכוהול - האוטובוס ישמיע קול :) דמך מלא באלכוהול - מונית או אוטובוס לשקול :)

אם אלכוהול יש בדמך - נהג אחר ייקח אותך :) אם אלכוהול יש בדמך - נהג אחר שים במקומך :)

אם אתה שתוי, שיכור - לא תנהג, גם לא בקור :) אם אתה עכשיו שיכור - לא תנהג, גם לא בקור :)

לא תנהג שיכור- שתוי - גם אם עץ לצד נטוי, גם אם עכשיו לא בדיוק העיתוי לעשות חיטוי לאמבטוי או לרטטוי או לחרטאטוי או לחירטוטוי או לחופש הביטוי, הפיתוי והציותוי של חילוני, דתי ודתוי, שמסכה על פניו עטוי. עכשיו כבר בטח הבנת את עמדתוי בנוגע לכל מי שנוהג שתוי :)

אם בערב משתכרים - מכונית כאן משאירים :) אם כולם כאן משתכרים - מכונית כאן משאירים :)

אם שתית משקאות משכרים - תתקלח במים קרים או פושרים - ולא תנהג עד שכל האלכוהול מדמך יוחרג :)

מקלחת קרה - לכל מי ששתה "דרינק" ליד המדורה - כי לנהוג שיכור זו צרה צרורה :)

לא נוהגים בגילופין ובטח שלא אחרי הזרקת מורפין - כך הודיע הדולפין לתופין :)

אם באלכוהול חוגגים - אז בכביש לא נוהגים :) עד שכל האלכוהולים מהדם לא מתפוגגים - לא נוהגים :)

רק כשכל האלכוהולים מהדם מתפוגגים - רק אז נוהגים :)

עשו סייגים ומנהגים - שתויים ושיכורים - בגילופין לא נוהגים :)

ממשקה חריף לגמת - בהגה לא נגעת :) ממשקה חריף לגמת - מסיעים אותך הביתה :)

עשה לך סייג - שתוי או שיכור - לא תנהג :) תמיד עשה לך מנהג - בגילופין - לא תנהג :)

תמיד בכביש בזהירות תנהג - ותחת השפעת אלכוהול או סמים לא תנהג - כך נקבע באמנת האג - כי מי לא יירא כשהאריה ישאג?

אם אלכוהול שותים - בכביש לא משתטים :)

כשאלכוהול שותים - בהגה לא שולטים :) אם אלכוהול שותים - אחרים בהגה שולטים :)

גבירתי, אחותי, אם אלכוהול שתית - מכונית היא לא חימר או טיט, גם אם היא דוברת צרפתית :)

גבירתי, אחותי, אם אלכוהול שתית - מכונית היא לא גבינה צפתית, ולא שמן זית כָּתִית :)

ברכב נוהגים רק כשהדם נקי מאלכוהולים - גם אם ב"מונדיאל" הבקיעו הרבה גולים, גם אם "טרפת" כמה "אגרולים" או התמחית בהכנת "אגרולים", גם אם בשיער יש לך "רולים" :) ברכב נוהגים רק כשהדם נקי מאלכוהולים - גם אם חבריך ממש "קולים" או קצת אהבלים ותמיד מפסידים את כל ה"דילים" :)

ברכב נוהגים רק כשהדם נקי מאלכוהול - גם אם ליד הסלון יש הול :) גם אם שמן זית אסור למהול :) כי חיי אדם הם "עסק" לא זול :) גם אם קנית ממש בזיל ליזול :) גם אם אתמול ראית גול וגם אם הכדור הוא עגול :) גם אם אתה בחור גדול :) גם אם היום הוא סתם יום של חול :) גם אם בצבא השתמשת במטול :) גם אם יש לך מיתרי קול :) גם בנסיעה לקניון או ל"מול", וגם אם בכלל לא שתית אתמול :) גם אם דו, רה, מי, פה, סול, וגם אם בים או בבריכה יש דג סול :) גם אם הטילו עליך עול :) כי חבל מהרכב ליפול :) גם אם הצינור הוא בקוטר 2 צול :) גם אם אתמול אכלת "אגרול" :) גם אם חלמת על כולם למשול - ברכב נוהגים רק נקיים מאלכוהול :) אם אלכוהול שתית - לנהג אחר במקומך חיכית :)

לא תנהג בהשפעת סם מהפיצוצייה - כי אם כך תעשה - עלול אתה להישלח לארץ צלמוות וציה :)

לא תנהג בהשפעת "נייס גאי" - כי זהירות בדרכים היא חובה - בהר, בעמק ובגיא - כך קבע גודס גיא :)

לא תנהג כמו פגז או כמו כידון, ובטח שלא תנהג תחת השפעת מתאדון - גם לא בדרך לצידון וגם לא בדרך לחידון של אפרים סידון ואדון סעדון, בעל המסעדון והמועדון :)

גם אם תבואה מלאו האסמים - לפני נהיגה לא נוטלים סמים ולא נוהגים מסוממים, גם לא הקוסמים :)

איך זוכים להיות מרוממים מכל העמים? לפני נהיגה לא נוטלים סמים ולא נוהגים מסוממים :)

נהיגה אינה מעשה קסמים - לכן לפני נהיגה לא נוטלים סמים ולא נוהגים מסוממים :)

גם אם יש וגם אם אין כל מיני חסמים - לפני נהיגה לא נוטלים סמים ולא נוהגים מסוממים :)

גם אם פיתחת כל מיני יישומים - לפני נהיגה לא נוטלים סמים ולא נוהגים מסוממים :)

אז מה אם אתה אוהב רוטב בָּלְסָם? לפני נהיגה לא תיקח סם, ולא תנהג בהשפעת סם, כך ציווה מפתח הטיל נגד הקסאם. מהג'וב החלומי שהוצע לו הוא ממש הוקסם :)

גם אם אתה מוקסם או מחוסם או מהצלחה מבושם - לא תנהג בהשפעת סם. לפני נהיגה לא תיקח סם - גם אם מישהו אותך בצומת חסם :)

גם אם אתה סלב מפורסם - לפני נהיגה לא תיקח סם :) סלב מפורסם? לפני נהיגה לא לוקחים סם :) סלב מפורסם? לא תנהג בהשפעת סם :) מפורסם או לא מפורסם - לא תנהג בהשפעת סם :)

גם אם נסעת לימ"מ - ברכב לא תנהג כמו אדם מסומם :) המנוע לא דמם? ברכב לא תנהג כמו אדם מסומם :)

בטורקיה יש חמאם? מישהו עליך "מחומם"? ברכב לא תנהג כמו אדם מסומם :)

גם אם מישהו אותך חסם - לא תנהג כמי שלקח סם :) מישהו אותך בכביש חסם? מה הקשר ל"אל-סם"? :)

מישהו אותך בכביש חסם? יש תבואה טובה בָּאָסָם, ויש גם רוטב בָּלְסָם :)

אם בכביש חסמו אותך - תתקשר לאחותך :) ואם אין לך אחות - בנייד שיחה פחות :)

גם אם אין לך אחות - מהירות תיקח פחות - שלא "יתקעו" לך דו"חות. "חור" ב"כיס" - הרשויות לוקחות :)

אם בכביש חסמו אותך - קח ב"איזי", בשמחה :) אם בכביש אותך חסמו - שאחרים יילחמו :)

אם בכביש אותך חסמו - הפרה עושה: "מו, מו" :) אם בכביש אותך חסמו - גלי הים זרמו, המו :)

אם בכביש אותך חסמו - צרותיך התעצמו. הם תמיד אותך רימו :) סתאאאם :)

לא תנהג בכביש כמו תינוק מפונק, שחלב אם - הרגע ינק - כי דו"חות על עבירות יוצרות "חור" ענק בארנק והרגשת מחנק - ושוטר על אופנוע - ה' ישמור - לעברך יוזנק. אז "דיר ליפתנק במיפתנק" :) ד"א: ל"דיר ליפתנק במיפתנק" יש גירסאות בהרבה שפות. בגירסה ההונגרית זה: "דיר גולש-נק" - בגירסה האוסטרית זה: "דיר פנקייק-נק עם ריבה-נק" - בגירסה האיטלקית זה: "דיר פסטה-נק" - בגירסה הספרדית זה: "דיר בורקס-נק, מניינה-נק" - בגירסה העיראקית זה: "דיר עמבה-נק" - בגירסה היוונית זה: "דיר אוזו-נק" - בגירסה הרוסית זה: "דיר וודקה-נק" - בגירסה הרומנית זה: "דיר צ'ורבה-נק" - בגירסה האנגלית זה: "דיר פיש אנד צ'יפס-נק" - בגירסה האמריקאית זה: "דיר ביג-מק-נק" - בגירסה הצרפתית זה: "דיר צפרדע-נק ברוטב סרטן-נק" - בגירסה הערסית ו/או הצ'חצ'חית ו/או הפושטקית [המקוצרת, בגלל הצנזורה] זה: "דיר מניאק-נק" - בגירסה הכורדית זה: "דיר גענק צענק" - אבל בגירסה התימנית זה הכי גרוע: "דיר ג'ענק"... :)

גם שמאלי, גם ימני, תימני או פולני - נהיגה היא עסק רציני :)

נהיגה היא עסק רציני - לא לאיש הפוחזני :) נהיגה היא עסק רציני - זאת יודע כל עני :)

נהיגה היא עסק רציני - לנהיגה - רק ערני :) נהיגה היא עסק רציני - זאת יודע תימני :)

נהיגה היא עסק רציני - מעגל היה חוני - לרחב - חוט השני - כי את הפרח בגני :)

נהג בכביש רק כשאתה 100 אחוז צלול - גם בכביש סלול וגם בחודש אלול - כי המדרון חלקלק ותלול - והשוטר לעצור אותך עלול - ואז רישיונך יהיה שלול - לכן לא תנהג בכביש כתרנגול מהלול או כבול עץ חלול - כך ציווה רבי מלול - כי הפנקייק בשמן בלול והשטיח על הרצפה גלול - והתרופה המרוכזת צריכה דילול - והמחיר עליה בסל הבריאות - לא כלול :)

לא תנהג בכביש כ"דרדק" - ובנהיגתך לא תגרום ל"ברדק" - כי החול דק, והאספלט חייב להיות מהודק - והבורא צדק - כשדווקא אותך בדק. כך ציווה רבי דוד קמחי - רד"ק :)

לא תנהג בכביש כמו זאטוט - גם אם אשתך עשתה ממך "סמרטוט" - כך קבע עץ התות :)

היזהר והישמר מלעבור עבירת ברירת קנס - פן יהיה לך "חור" במכנס - כי "חור" בכיס זה לא המתכון ל"קיס" - כך קבעו פרופסור יהודה היס והגיסה והגיס של עמי סגיס. מי נתן באבטיח ביס? :)

אינך רוצה להזדקק לקביים, לכן היזהר בכביש גם בזמני בין הערביים - גם אם יש לך חורים בגרביים :)

בכביש תנהג באופן מחושב, גם אם אתה גר במושב, וגם אם מישהו עליך "ישב" לשווא, ורוח משב בינינו נשב - כי בורא עולם - מלכתחילה על הכול כבר חשב :)

לא תנהג בכביש כאדם "מעפן" או כשועל "מחורפן" - כי לשכב פצוע בבית חולים זה ממש לא "פאן" - כך אמר לשפנפנה השפן :)

היות שבכל אופן - טוב חופן מענבי הגפן מהצופן לכספת ב"תפן" - לכן לא תנהג בכביש כמו שור בקורידה ש"התחרפן" - גם אם אשתך פעמיים ביום עושה במספרה "פֶן", וגם אם אשתך היא הספרית שעושה לנשים אחרות "פֶן"... אה, סליחה, מי פה "הִשֱתָפֶן"? :)

לא תנהג בדמי הליל היישר אל תוך גדר תיל - גם אם אשתך היא אשת חיל :)

לא תנהג היישר אל תוך מעדר או גדר - גם אם הבדרן אותך מבדר, ואל ליבך חודר, ואת הפרחים באגרטל מסדר, וברדיו - תכנית משדר :)

לא "תגנוב" רמזור או תמרור - כי אש במכונית היא לא סתם גפרור...

לא "תגנוב" תמרור או רמזור - כי פצוע בבית חולים מייחל למרפא ולמזור...

לא תגנוב מהדרך רמזור - כי הוא ממש כבד - ולגב שלך לא יהיה מזור - ואז - איך הביתה תחזור? :)

בכבישי ארצנו לא תנהג כמו מלך אכזר - כך ציווה דורון מזר - כי הסֵפֶר של הנתין הזר על המנזר המפוזר באלקזר - צונזר - ולא נמכר יותר בבזאר - למו"ל הוא חזר - כי שום תחנון פה לא עזר - כי שמשון הגיבור - נגד הפלישתים - אומץ אזר - ואותם "לגזרים" הוא גזר - כך אמר זלמן שז"ר :)

חוקי הדרך הם חובה במציאות - הם לא סתם אגדה אבודה או שדודה של "ביש גדא". והם תקפים גם כאן וגם מעבר לגדה. כך הוסכם בכל אגודה של עוצבת הפלדה. לכן לא תנהג בכביש כמו מכונית שכולה חלודה - כי הרבי אמר שצריך להגביר את הילודה. בקיצור: פעם שלישית- גלידה בתוספת בלדה :)

לא תנהג בכבישים בערמומיות - כי בני אדם לא מתנהגים זה לזה בבהמיות :)

לא תנהג בכביש כאדם ערמומי ו"תשחק אותה" כאילו: "אני נוסע לי לתומי. אני לא מקומי" :)

סע בזהירות - גם בדרך עירונית וגם בדרך בין-עירונית - גם אם אתה נהג מונית - כך ציוותה הרבנית בונבונית - כי הדרך היא לא אגנית, לא אדנית, לא צנונית, לא כלנית, לא סיתוונית, לא דובשנית, לא שונית, לא חמנית, לא אוכמנית, לא כוננית, לא רוח צפונית, לא מנגינה יוונית ולא חאפלה תימנית. ולטעויות אנוש - לפעמים הדרך היא ממש לא סלחנית :)

נהג בזהירות - גם בדרך עירונית וגם בדרך בין-עירונית - גם אם אתה נהג מונית - כך ציוותה הברמנית בונטונית - גם אם אשתך יצואנית רצינית או טבעונית, ססגונית, רבגונית, חדשנית, חייכנית, פרחונית, אלמונית, צבעונית, חיננית, אדמונית, חיונית, צוענית, רקדנית, ביישנית, עניינית, גאונית, פסנתרנית, לבקנית, שיוויונית, רוחנית, סלחנית ומחזיקה בידיה את חוד החנית :)

נהג בזהירות - גם בדרך עירונית וגם בדרך בין-עירונית - גם אם אתה נהג מונית, גם אם לאשתך קוראים רונית או יונית או אילנית, גם אם כל יום אתה אומר לאשתך: "את ביתי רק את בנית", גם אם אשתך הייתה עליך בבוקר קצת או הרבה או הרבה יותר או ממש-ממש-ממש עצבנית, וגם אם יש לך עגיל באוזן הימנית :)

גם בדרך עירונית וגם בדרך בין-עירונית - וגם אם אתה נהג מונית - לא תנהג בכביש בצורה עצבנית או הרסנית או דווקנית או אבקנית או "רב-קנית", כי נהיגה היא לא מסע ציד עם חנית. נהג בזהירות גם ביום תענית, גם בנסיעה ישרה וגם בתפנית, גם בשיא הקיץ וגם אם אתה לבוש בחרמונית, גם אם אכלת חלמון וגם אם אכלת חלמונית, גם אם תקעת מסמר או ניט, בצורה אלמונית או על מונית, גם אם היית בחיל שיריון או בחיל-מונית* :)

* "חיל-מונית" זה "נהג בוס" מכאן עד דאבוס, עד בחור "דוס" שמחזיק ביד כוס עד אנג'לס-לוס, כולל רחוב הנביא עמוס. עומדים בפקק אם אין מנוס ומחכים לאורי גרוס במירוץ רולאן-גארוס. ניירות צריך לגרוס כדי שהשיער בקרחת יתפוס, כי לא כל אחד נראה כמו דיאנה רוס. בואנ'ה, זה באמת וואחד "שוס" להיות בעלים של מטוס. ממש סחטיין סאחטוס :)

נהג אוטובוס - לא תהיה "מנחוס" - על חיי אחרים תמיד תחוס :) נהג אוטובוס - בכביש אסור לטוס :)

נהג אוטובוס - נהג בזהירות - גם אם אכלת מוס, וגם אם לחשת סוד כמוס לפרה ולסוס :)

נהג אוטובוס - על נפשך מבית סוהר כנראה שלא תוכל לנוס - אם תגרום לפגיעה קשה - בגבר או באישה :)

נהג אוטובוס - על נפשך מזרועות החוק לא תוכל לנוס - אם בנהיגה אדישה - תגרום לתאונה קשה :)

נהג אוטובוס - מזהירות בדרכים אין "פוס" :)

אם תגרום לפציעה או לפגיעה בנפש - כל חייך אתה עלול להרגיש הרוס - לכן נהג בזהירות על האוטובוס :)

נהג בזהירות מופלגת על משאית - גם אם בבוקר אכלת מלא תאית. כשצריך תמיד האט, יעני תאיט :)

נהגי משאית - בואו את הקצב המטורף קצת נאיט :)

נהגת משאית - בזהירותך - אחרים החיית - ובעצמך חיית :)

אם תנהג כמו פסיכופת - סופך ללבוש בגד מרופט. תהיה עני ואביון, נזקק לפת. מצבך יהיה ממש מזופת :)

לא תנהג כמו פסיכופת - ולא אדיש, יעני אפאט - גם אם אתה זָפָּת :)

הלו, זָפָּת! למה אתה היום אדיש ואפאט? האם בבוקר שתית חלב טיפת, או אכלת לחם פת, או שנהגת לכאן כמו פסיכופת? :)

לא תנהג בכביש כמו פסיכופת, גם אם אתה אנטיפת - אז מה אם בצבא יש מפ"ט וצפ"ט ותפוזים ריבת קליפת, ולתינוקות - חלב טיפת :)

על כל נהג בכביש מוטלת חובת הזהירות ועליו להרים את הנטל - כדי לצמצם בדרכים את הקטל :)

זהירות בדרכים? כולם מרימים את הנטל - ומצמצמים בדרכים את הקטל :)

כל נהג בכביש חייב בזהירות להרים את הנטל - בלי קשר לדודה ינטל או למיץ פטל - כי כולם רוצים להקטין בדרכים את הקטל. בקיצור: מן-ג'נטל :)

חלק ג נמצא כאן :) חלק ה נמצא כאן :)

תיבת חיפוש