חלק מהתכנים באתר ניתנים לצפייה למשתמשים רשומים בלבד. מי שכבר נרשם/ה יכול/ה להיכנס לאתר (LOGIN) באמצעות האימייל (דוא"ל) והסיסמא, דרך דף הבית, בדיוק מתחת ל"תפריט". פרטי הכניסה לאתר נשלחים אוטומטית למייל שלך מייד לאחר רישומך לאתר.

בכל דפי אתר זה כיתוב בצבע אדום או ירוק מכיל קישור (לינק)

נשמעים לתמרורים - על זהירות לא מתפשרים :) נשמעים לתמרורים - גם בליל שמחת פורים :)

נשמעים לתמרורים - גם כשלאירוע מאחרים :) נשמעים לתמרורים - לא משחקים בגפרורים :)

על זהירות לא מתפשרים - לא משחקים בגפרורים :) בכבישים לא מתחרים - על זהירות לא מתפשרים :)

בכבישים לא מתחרים - מצייתים לתמרורים :)

שלטים בדרום - בנגב יותר לא עוקרים - ולשוטרי התנועה יותר לא משקרים :)

בעמקים, בגאיות ובהרים, בכפרים ובערים ובכל מקום שבו שבים ועוברים - ציות לתמרורים ולרמזורים - סגולה לחיים עשירים של "גבר שבגברים". ישתחוו לפניך כל הגרים והמהגרים והגיבורים ופירות ההדרים והאנשים המהודרים, והפרות והשוורים, והעובדים הזרים, והפרחים שבזרים של כל המחזרים שעוסקים יום ולילה בחיזורים, וכל התושבים החוזרים, וכל היורים, וכל הכורים, וכל המורים, וכל הטעמים המרים, וכל המצות והמרורים, וכל הזמרים, וכל האומרים, וכל המאמרים, וכל המהמרים, וכל המתעמרים, וכל העומרים, וכל הכדורים הנורים, וכל השדות והנירים, וכל הסירים, וכל הסוהרים, וכל האסירים המשוחררים, הכהים והבהירים, וכל התופרים וכל התפרים וכל העופרים, ובדלתות - כל הצירים, וגם בוועידה - כל הצירים, וגם בחדרי הלידה - קול הצירים, וכל הקצרים והמקוצרים והמקצרים והקוצרים, והמכנסיים הצרים, וכל המצרים והצרצרים ומי הצורים, וחצרים, והמים הפושרים והקרים והמקוררים והמקררים והמקרקרים והמכרכרים, וכל המשוררים וכל השירים וקולות האנשים השרים, וראש הממשלה וכל השרים, וכל האישורים, וכל העיראקים והבבלים והאשורים, וכל המאלתרים והמחלטרים, וכל האילתורים והחילטורים, וכל התיירים, והטורים, והמעוטרים, והתורים, והאנשים שאחר האושר תרים, כמו אדם שבכל האתרים כסף מתרים מאחרים, וכל המאחרים, וכל הדוורים, וכל המדבירים, וכל הדבורים, וכל הדיבורים. כך כתוב בתורה, בספר דברים :)

מחוקי הדרך לא סוטים ולא משים, ואת חוקי הדרך - בעקבים לא דשים, ובנהיגה - מחדדים את כל החושים - גם ב"חמשושים", וגם בטיול לבריכת המשושים וגם כשלמבחן ניגשים - כי כך אהבת אמת חשים, וכך זוכים לאהבת הטובה בנשים - כי דברי אהבה - הגברים האמיתיים - בלילות - באוזני הנשים לוחשים, וכך הלבבות מרוב רגשות ממש "גועשים" - ולא נוהגים בכביש כמו נחשים או כמו פרעושים או כמו חיה עם שני ראשים - כי עשיו את הבכורה הפסיד בעבור נזיד עדשים, כי כבר בצעירותו הוא הרגיש שחייו תשושים - אבל את כולם בצרותיו הוא תמיד מאשים - כי במקום מנגינות - באוזניו יש רק רעשים קשים של עשים ותיישים. בקיצור: גם במקומות הלא כל כך נגישים - לחוקי הדרך חובה להיות רגישים - גם אם האופים - בצק לחלה לָשִׁים - כדי שיהיה מה לאכול ל"חלשלושים", שעדיין משחקים ב"טושים" - ומעכשיו- כולם לאתר זה - כל היום וכל הלילה, ללא הפסקה, גולשים - כי האתר הזה הוא בלי ספק ממש מרשים - גם אם לגלוש באינטרנט ההורים לך לא מרשים - אך כשבאינטרנט גולשים - לא נוהגים בכבישים, אפילו בזמן שהכבישים לגמרי יבשים - כך ציוו החבשושים והפשושים - כך גם ציוותה בת השישים :)

לא תנהג בזמן גלישה באינטרנט - כך הוחלט בישיבת הקבינט - כך גם קבע המהפנט המנגן על קלרינט ביחד עם נינט - כי כידוע - מגנט זה דבר שונה מאבנט - והתורה - בייסורים נקנית - כי היא נדבך על נדבך נבנית - כך קבעה מרי אנטואנט - במה התשובה לשאילתא מותנית? גברתי הנכבדה, איפה את המכונית החנית? גבירתי הנכבדה, מאתמול להיום - ממש לא השתנית :)

בנהיגה בכביש השכינה הקדושה אותך בוחנת - כי כביש זה לא גבינה מעודנת - וברנטגן יש קרינה מייננת - מי את הבגדים מעמלנת וממיינת כשהספינה ברציף עוגנת? אשתו של בנט? יש רוזן ויש רוזנת - יש רזון ויש רזונת - היא הנותנת להיות מחוסנת מפני הצנצנת :)

מפירים עומדים לדין - אז בכביש תנהג עדין :) מפירים עומדים לדין - אז עם דוושת הגז תהיה עדין :)

גם אם אתה "מקושר" או "מתוקשר" - זהירות בכביש היא המתכון להיות מאושר :)

"מקושר" או "מתוקשר"? - תיזהר בכביש ותהיה מאושר :) ת'רמזור אסור לגנוב - כי הדרך היא לא נוב :)

ת'רמזור אסור לגנוב - כי אינך מעלה באוב :) ת'רמזור אסור לגנוב - דניאל ניצל מגוב :)

ת'רמזור אסור לגנוב - גם אם אתמול חיבקת דוב :) ת'רמזור אסור לגנוב - אם אינך רוצה לחיות בחוב :)

ת'רמזור אסור לגנוב - לציית לחוק זה טוב :) ת'רמזור אסור לגנוב - כך קבע בקול הרוב :)

ת'רמזור אסור לגנוב - לחייך מי יערוב? :) ת'רמזור לגנוב אסור - מהחוק אסור לסור :)

כל שיחה בדיבורית - לשיחות - רק דיבורית - טלפון עם דיבורית - לענות על דיבורית - לא עונים בלי דיבורית - כי הדרך ציבורית - כי השיר הוא בעברית - כי הבדיחה היא מקורית - גם אם יש לך בלורית - כך קבעו שרית, עירית ואורית, וגם אמא חד-הורית - העמלה היא שיורית - לא ירית על הכרית - מספר פריט הוא בתפריט - היישוב כאן שמו צורית - בצורה ממש מקרית - כן, הקרקע הררית - שמונה ימים - ויאללה, ברית - המוהל דובר רק אמורית - יש חמור וחמורית - התשובה כאן לא ברורית - כן, ממש היא בין-דורית - יש כאן וואחד אתגרית - מי אמר גור או גורית? מי קבע גרר או גרורית? מי נולד כאן ב"תיכרית"? את כל שונאינו - ה' יכרית :)

בנהיגה ממעטים בשיחות אלחוטיות - וזוכים לגדל בנות איכותיות :)

בנהיגה ממעטים בשיחות בסלולר - גם אם על צוואר כלבך יש קולר וגם אם בכיסך יש אולר או תול"ר - ואפילו אם אביך סנדלר :)

בנהיגה ממעטים בשיחות סלולריות במידת האפשר - גם בכביש ממש ישר :)

בנהיגה ממעטים כמה שאפשר בשיחות סלולריות - כי הכבישים הם לא מדבריות, בפרט אם השיחות לא כל כך ראויות להיות ראיות לרעיות של האריות - הן יותר ארעיות ואקראיות ומקריות, מבלי לזלזל בחשיבותן של הראיות המקראיות למנהגיהן של הנשים הקראיות, שהיו בחיפה ובקריות - על כך הסכימו כל הבריות: אין עשן בלי יריות של אטריות עבריות טריות בצורת כריות שרויות וייצריות מכל ההפריות במחלקות האגרריות, הגרריות, העמרריות והאקווריות. בקיצור: שלא נזדקק למחלקות הגריאטריות :)

בנהיגה ממעטים כמה שאפשר בשיחות לסלולרי ו/או מהסלולרי - כך במפורש קבע דייוויד לארי :)

בנהיגה ממעטים כמה שאפשר בשיחות לנייד ו/או מהנייד - כך במפורש קבע החתן, כשאחז לכלה את היד, ככתוב ב"ספר השמן, היבש, הרטוב והחטוב": "הילכו שניים יד ביד אל סלאם פיאד בלי זייד, בלי סייד שבא מייד ובלי רכב מצוייד?":)

טוב, עכשיו בטח ישאל השואל: "ת'כלס - איך מקצרים בשיחות בסלולר בזמן נהיגה?" - אז הנה העצה המעשית: מייד בתחילת השיחה אומרים לבן/בת השיח: "אחי/אחותי, אני בנסיעה, אז בוא/י נקצר, כי אסד בארמונו מתבצר עם ליצר החצר, שלחתי לחייט בגד להצר, העבריין בחקירה את לשונו נוצר וגדי ביטון -ריקודים בסיטונאות יוצר". כל מי שזה ארוך לו מדי - יכול פשוט לומר: "אחי/אחותי, הצרצר בלילות מצרצר, אז בוא/י נקצר" :) ד"א: המשפט האחרון יכול להיות מועיל ביותר גם בכל מקרה אחר, בו מישהו מנסה "להתעלק" עליך/עלייך עם השטויות שלו, מכל מיני סיבות או נסיבות או מסיבות או בובות או דובות שאוכלות ריבות או חבובות או גבות או "תזכה/י לשנים רבות"... :)

לא תנהג כמו "בנדיט" - גם אם לאשתך קוראים עידית או וורדית, וגם אם היא אישה מאוד ייחודית :)

לא תנהג כמו "בנדיט" - גם לא בדרך צדדית, גם אם המצאת נוסחה ממש ייחודית-אגדית למנעול וידית, שנתנו לך עליה המון קרדיט, וגם אם אמרת לאשתך: "אותי ממוות פדית" :)

רק אנשים בריאים אוחזים בהגה - גם אם הנחקר מפיו לא מוציא הגה :)

נוהגים רק אנשים בריאים - כי הנשרים על כנפי הרוח תמיד ממריאים :)

ברכב ינהג רק אדם בריא - גם אם אמרת לאשתך: "מון-שרי", וגם אם ניצלת מלוע הארי, כי הפרי הוא ממש טרי, קילפתי אותו בעזרת אולרי, וזה הדבר העיקרי: גרשון, קהת ומררי. כך אמר תמרי אחרי שטעם תבלין קארי ושיחק במחשב "אטארי" :)

אז מה אם את הכאפייה מחזיק ה"עָקֶל"? בגלל זה אתה צריך עם משטרת התנועה להיות ב"תאקל"? כך ציווה רבי יאנקל-שנורקל-שנקל :)

בנהיגה לא תכסה את עיניך עם כאפייה - גם אם אתה גר בעוספייה :)

נהיגה בכביש היא לא בדיחה ולא נועדה להצחיק אותך - גם אם אשתך עליך את פיה פתחה :)

נוהגים כאן בתרבות - בני אדם הם לא נבוט :) לשוליים לא יורדים - את הראש לא מאבדים :)

כשמסתכלים בצגים - בוודאי לא נוהגים :) ל"סלפי" "הצגות" מציגים? באותו זמן לא נוהגים :)

כשמתייגים - בטח שלא נוהגים :) כשממידת הזהירות מסתייגים - בוודאי ובוודאי שלא נוהגים :)

בשלגים - לא נוהגים :) כשמושלג - לא תנהג :) לא נהרגים ולא הורגים - בזהירות נוהגים :)

בכביש, אם שוגים - לפעמים בני אדם נהרגים... כשבאינטרנט גולשים - לא נוהגים בכבישים :)

אנשים, אל תיהרגו ואל תהרגו בכבישים - בנהיגה חדדו את החושים :)

די להרג בכבישים - חדדו את החושים :) מחדדים היטב את החושים - לא הורגים אנשים בכבישים :)

כשנוהגים בכבישים - מחדדים את כל החושים :) תנו זכות קדימה בכבישים לכל האנשים והנשים :)

לנוהגים בחוכמה בכבישים - בד"כ אין צורך את מישהו אחר להאשים :)

בכביש עדיף לנהוג חכם מלהטיל האשמות - כך כתוב בספר שמות :)

עדיף להיות בנהיגה חכמים - מלחפש בתאונה את האשמים :)

עדיף לנהוג חכם בדרך לאי שם - מלהטיל בתאונה על האחר את האשם, או, חלילה, להיות מונשם :)

עדיף לנהוג מלכתחילה בחוכמה - מלהטיל בתאונה על האחר את האשמה :)

אחי, לא תהיה מעורב בתאונה, גם אם על אחר מוטלת האשמה - פשוט נהג מלכתחילה בחכמה :)

אחותי, לא תהיי מעורבת בתאונה, גם אם לא עלייך מוטלת האשמה - פשוט נהגי מלכתחילה בחכמה :)

בכביש לא נוהגים כמו בהמה - נוהגים בחוכמה, חסים על חיי עלם ועלמה ונותנים זכות קדימה :)

בכביש לא תנהג כמו בהמה - תן זכות קדימה, וחוס על חיי עלם ועלמה, כי בכביש חיי אדם תלויים על בלימה :)

גם אם פיספסת את ההשכמה - עדיף לתת בלימה מלהיות מונח בארון מתים על הבמה :)

גבירתי, אחותי - בכביש לא תנהגי הלומה - חוסי על חיי עלם ועלמה :)

גם ליד ים או ימה, גם בעיר שאינה מוקפת חומה, גם לפני וגם אחרי צאת החמה, גם הגברת וגם האמה, גם חסידי א"י השלמה, גם בחולצה אדומה וגם בחולצה חומה - נוהגים בחוכמה, לא כמו בהמה, ולא בהתקף של חימה, נותנים זכות קדימה, חסים על חיי עלם ועלמה, ולא נוהגים כאילו הרגע פרצה מלחמה - גם אם פיספסת את ההשכמה - כי אף אחד לא רוצה להיקבר בטרם עת באדמה. כך אמרה כיפה עקומה, אה, סליחה, כיפה אדומה לזאב נחמה, למאמא של דן סממה ולרז רוחמה. צפונה דרומה, קדמה וימה. כמה כמה לובשת הלאמה הנמה פיג'מה-קוג'מה, כשהיא צמה - לפני שהיא קמה בגלל קרינת קרני הגמא לאכול שווארמה? :)

סתאאאם, הלאמה היא בכלל צמחונית. היא אוכלת רק "עשבים שוטים ו/או סוטים ו/או ומסיתים" ותותים :)

גם במדבר שממה - נוהגים בחוכמה :) בכביש נהג בחוכמה - לא תנהג כאילו מישהו את אור עיניך סימא :)

בכביש נהג בחוכמה - אל תידחף לצומת חסומה. תן לנמצאים בצומת זכות קדימה :)

בכביש נהג בחוכמה - כי אסתר המלכה הצילה מגזירות המן את כל בני ובנות עמה :)

בכביש נהג תמיד בחוכמה - כי המת אינו יכול לקרוא "קריאת שמע"...

בכביש נהג תמיד בחוכמה - כי ספירת העומר מתחילה "מהחל חרמש בקמה" :)

בכביש נהג תמיד בחוכמה - כי קולה של רחל אמנו תמיד נשמע ברמה :)

בכביש נהג תמיד בחוכמה - כי קול ברמה נשמע :)

בכביש נהג תמיד בחוכמה - כי קול חתן וקול כלה בירושלים עוד יישמע :)

בכביש לא תנהג כחורש מזימה - תודה רבה, אין בעד מה :)

בכביש לא גורמים לקול "נהי, בכי תמרורים" - כי מעבירות תנועה כולם נשמרים :)

בכביש נהג תמיד בחוכמה - הימנע מתאונת דרכים הגורמת להרבה מהומה :)

גם אם אין בידך מאומה - בכביש נהג בזהירות ובחוכמה :)

בכביש נהג בזהירות ובחוכמה - כי עם ישראל הוא לא סתם אומה :)

בתורה יש חכמה עצומה - לכן התורה ציוותה "וחי בהם" על כל נשמה, גם אם בלילה הדרך חשוכה ועמומה :)

בכביש נהג תמיד בחוכמה - כי בכל אדם חי יש נפש, רוח ונשמה :)

הכביש אינו זירת מלחמה - קול דמי ההרוגים בכבישים זועקים לבורא מן האדמה...

השלטים על אם הדרך - זהירות בכביש היא ערך, ערך :) [לסלוגן זה יש אותה מנגינה כמו: ומשה הכה בסלע]

בכבישים אתה לא מלך - לא תפגע בכביש בהלך, הלך :) [לסלוגן זה יש אותה מנגינה כמו: ומשה הכה בסלע]

זהירות עד השמיים - אז ישיר צמא למים, מים :) [לסלוגן זה יש אותה מנגינה כמו: ומשה הכה בסלע]

גבירתי, גם אם נולדת ב"מזל גדי" - בנהיגה עם המכונית - לשול הדרך לא תרדי :)

את הצומת לא חוסמים - לא בלילות ולא בימים ולא בשעת מדגמים - לא ליד אגמים ולא ליד מגמגמים - ובטח שלא ליד הרקדות של ריקודי עם ו/או עמים - גם אם בא לך להשתטות לפעמים - ולפני נהיגה, ובכלל - לא נוטלים סמים - כי תבואה מלאו האסמים - ולחוקי התנועה - כולם לב שמים. אפילו קוסמים את הצומת לא חוסמים. אפילו קוסמים שמהצלחה מבושמים לא נוהגים תחת השפעת סמים, כי הסמים מבלבלים ומפיגים את ריח הבשמים. בקיצור: מה עם כל האבזמים והנזמים, והמים החמים, והאטמים האטומים, וכל המטומטמים, שבלי הפסק שטויות מפמפמים, וכל אלה שבלילות - נמים, ובבקרים - על "צד שמאל" קמים, בלי בלמים? איפה העצמים? איפה העיצומים העצומים? מי בלילות עיניים עוצמים? מי בתעניות צמים? מי ערימות של חציר עורמים? מי על הרשויות מערימים? את מי הם מרמים? איפה הבצלים והשומים רשומים? איפה נרשמים? את מי הם חושבים שהם מרשימים? איפה "האורים והתומים"? הרי זה ידוע שיעקב איש שלם ותמים, שתמיד הולך בתלמים :)

כשצריך - את הרכב בולמים - ואת הצומת לא חוסמים - כי לחוקי התנועה - כולם לב שמים - לכן לא תנהג בכביש כמו מופרע חסר בלמים - כי חבל על חיי העלמות והעלמים - ותורת ישראל - חיה וקיימת לעולמים :)

נוהגים בזהירות מופלגת בכבישים "האדומים" וגם בדרך ל"מעלה אדומים" - וחוסכים סבל רב ומחיר דמים בלילות החורף, בימים החמים, בשעת הדמדומים וב"עונות הגימגומים" :)

בכביש לא תנהג כמו מופרע חסר עכבות - אם רוצה אתה לזכות באהבת הנקבות - כי לכל עבירה יש עקבות - כך כתוב בפרקי אבות - וכך גם קבעו בעלי החוות - כי לנשים יש עיניים טובות - ולראות לעומק הלב הן מיטיבות - כי הן באמת אוהבות לגעת בלבבות, כמגע הנעים של הפרוות - לכן לא תגרום להן להיות עצובות - כי רק לטוב הן מקוות, ועל שטויות הן לא רבות, כי הן באמת שוות - והן למדו מוסר מהסיפור על כרם נבות. בקיצור: השפנפנות מפונפנות, אך לארנבות יש זנבות :)

תיבת חיפוש